logo-asistenca-transparent
Zaposlovanje

Pošljite nam svojo ponudbo za delo. Vpisali vas bomo v evidenco kandidatov za delo osebnega asistenta. V primeru, ko potrebujemo novega osebnega asistenta vas lahko povabimo na razgovor, kjer uporabnik izbere za svoje potrebe in lastnosti primernega osebnega asistenta.

Za delo osebnega asistenta je potrebna empatija, zanesljivost in prilagodljivost, zaželena pa je vsaj IV stopnja izobrazbe in izkušnje pri delu z invalidi.

Osebni asistent lahko opravlja delo pri izvajalcu osebne asistence:

  • Na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
  • Kot samostojni podjetnik posameznik.
  • Po podjemni pogodbi in popoldanski s. p. – samo za čas nadomeščanja redno zaposlenih asistentov.
 

Osebni asistent je lahko oseba, ki:

  • je polnoletna,
  • je poslovno sposobna,
  • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih in
  • ima opravljeno usposabljanje po ZOA. (usposabljanje periodično izvajamo v naši predavalnici)