logo-asistenca-transparent

Kako do osebne asistence?

Postopek za uveljavljanje osebne asistence:

Kaj mora storiti potencialni kandidat za osebno asistenco?

a/ Potencialni uporabnik osebne asistence mora vložiti vlogo za priznanje pravice do osebne asistence na pristojnem centru za socialno delo – CSD (obrazec vloge je na spletni strani MDDSZ).  Vlogi ni potrebno prilagati dokazil o invalidnosti, uporabnik pa bo moral navesti, zakaj potrebuje osebno asistenco.

b/ Na podlagi vloge ga bo na domu obiskala strokovna komisija in z njim opravila razgovor ter z uporabo standardiziranega ocenjevalnega orodja ZOjA, pripravila mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence, ki jo uporabnik potrebuje.

c/ CSD na osnovi mnenja izda odločbo (in vrednotnico) o pravici do osebne asistence.

d/ Uporabnik si bo potem sam izbral izvajalca osebne asistence in z njim pripravil izvedbeni načrt glede konkretnega izvajanja osebne asistence (12. člen Pravilnika o osebni asistenci). Izvedbeni načrt bo izvajalec osebne asistence posredoval centru za socialno delo. Ob vsaki spremembi načina ali števila ur glede izvajanja osebne asistence je potrebno pripraviti nov izvedbeni načrt. Uporabnik bo moral pri izvajalcu osebne asistence, ki ga je izbral, opraviti tudi usposabljanje. Uporabnik si sam si izbere izvajalca osebne asistence in tudi osebnega/ne asistenta/asistente, zaposlene pri izvajalcu. Z izvajalcem osebne asistence kot tudi z osebnim asistentom se dogovori o načinu, času in drugih vprašanjih izvajanja osebne asistence. Vloge potencialnih uporabnikov bodo centri za socialno delo začeli reševati predvidoma v mesecu oktobru.

e/ Cena za izvajanje storitev osebne asistence bo izračunana na podlagi metodologije za izračun cene, ki je v pravilniku.

Linki za pomoč

Na spodnjih povezavah sta na voljo vlogi za uveljavljanje pravice do osebne asistence in pravice do komunikacijskega dodatka:

Če želite pridobiti pravico do osebne asistence, vlogo izpolnite in jo čim prej pošljite na krajevno pristojen Center za socialno delo!

 

Predlogi – Javna razprava o ZOA INFO
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec decembra v javno razpravo posredovalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci. Komentarje in predloge lahko podate še do 25. januarja 2021 prek portala e-demokracija.
Več na...
Vodnik po Zakonu o osebni asistenci
Več...