logo-asistenca-transparent
Delo osebnega asistenta

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oziroma uporabnice, njegovim oziroma njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Osebni asistent invalidni osebi pomaga pri:

Storitvah, namenjenih osebni pomoči invalidne osebe:

 • Pomoč pri oblačenju in slačenju.
 • Pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju.
 • Pomoč pri kopanju in umivanju ter vzdrževanju osebne higiene.
 • Pomoč pri hranjenju in pitju.
 • Pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj.
 • Pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe.
 • Obvezna prisotnost pri osebi v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem osebni asistent ni neposredno angažiran, je pa njegova prisotnost nujna.
 • Pomoč pri jemanju zdravil in opravljanju drugih aktivnosti v zvezi z zdravjem, za katere bi se lahko usposobila oseba sama in jih tudi opravljala, če ne bi potrebovala osebne asistence, saj se za opravljanje storitve ne zahteva posebnih znanj.

Storitvah, namenjenih pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih:

 • pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju.
 • Pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, čiščenje oken in tal, opravljanje drobnih hišnih opravil itd.)
 • Pomoč pri oskrbi in negi otroka osebe/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih.
 • Pomoč pri urejanju osebne dokumentacije.
 • Pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov.
 • Pomoč pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe.

Osebni asistent lahko osebi pomaga pri spremstvu

 • Vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru.
 • Vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz).
 • Pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti.
 • Pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih.
 • Druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer oseba pri spremstvu potrebuje pomoč.

Pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu:

 • Namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev.
 • Pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa.
 • Pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije.

Pomoč pri komunikaciji:

 • Pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru osebe).
 • Pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo osebe.
 • Prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo osebe.
 • Tolmačenje in prenos informacij osebi na podlagi slikovnega materiala.